49 Overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en sterven van Christus.

Eeuwig roemen in het kruis

€ 9,95

In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en sterven van Christus. Isaäc da Costa, een Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof, heeft ons in zijn Bijbellezingen een originele Bijbeluitleg nagelaten. Daaruit zijn deze overdenkingen samengesteld. Jezus is gekomen om Zijn volk zalig te maken van hun zonden. Daartoe was Zijn leven op aarde niet genoeg. Hij moest ook lijden, sterven, weer opstaan en ten hemel varen. Onze zonden konden niet van ons weggenomen worden, dan alleen in de weg van Gods gerechtigheid. Christus moest onze zonden voor Zijn rekening nemen, en dat deed Hij! Uit gehoorzaamheid aan Zijn Vader en uit liefde tot ons. Hij betaalde tot de laatste penning toe aan de Rechter, Zijn Vader. Christus is de Borg geworden van het eeuwige verbond der genade. ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen.’ Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Leverbaar als

Specificaties

Auteur: 
Isaac da Costa
Uitgever: 
Uitgeverij De Banier
Taal: 
Nederlands
Onderwerp: 
Pasen, Dagelijkse overdenkingen
Doelgroep: 
Volwassen
Volumes: 
Braille - A4: 1 ringmap A4 blauw
Gesproken - CD: 1 cd
Gesproken - Online: 240 minuten, streaming CBB
Grootletter - A4: 1 ringmap A4 blauw
Verklaring leesbeperking verplicht: 
Nee
Artikelnummer: 
962
Jaar van uitgifte: 
2021
Leverancier: 
CBB