Cover afbeelding

101 bemoedigingen voor moeders - met voelbare kaart!

€ 21,99

In de Bijbel zijn veel bemoedigingen te vinden voor vrouwen en moeders. Dit boek licht 101 van die bemoedigingen uit, en laat zien dat God elke dag weer genade geeft.
101 bemoedigingen voor moeders wil je aansporen om zelf de Bijbel te openen en die als leidraad te nemen in je leven. Naast bemoedigingen willen de schrijfsters je ook aanmoedigen, vertroosten, opbouwen en hier en daar prikkelen tot nadenken, zodat je met vreugde en uit genade Gods roeping zult omarmen. Met bemoedigende voelbare kaart!