Cover afbeelding

Heilig spel

Magazine voor rituelen, liturgie en spiritualiteit. Heilig spel is de oecumenische opvolger van de tijdschriften Vieren (rooms-katholiek) en Laetare (protestants). Het magazine wil verdieping bieden, maar ook actuele en praktische informatie verschaffen.