Cover afbeelding

De Wekker

Officieel landelijk blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken met actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld. Het blad heeft vaste rubrieken, plaatselijk nieuws en afwisselend boekbesprekingen, interviews en bijdragen over de kerkgeschiedenis.